Producten

Sencor SC en Challenge voor het beste resultaat

Start met de onkruidbestrijding in aardappelen

De flexibele dosering van Sencor SC in combinatie met de brede en zeer goede bodemwerking van Challenge zorgen voor een bedrijfszekere onkruidbestrijding in aardappelen. De laatste aardappelen worden nu gepoot en de eerste aardappelen staan ondertussen al weer boven. Het is tijd om met de onkruidbestrijding te starten.

Sencor SC

Sencor SC op basis van de werkzame stof metribuzin heeft zowel een goede contactwerking als ook een zeer goede bodemwerking. Sencor SC werkt op eenjarige grassen en tweezaadlobbige onkruiden. In aardappelen hebben we een flexibele dosering tot maximaal 0,75 l /ha. Voor pootgoed is het advies om kort na de definitieve rug opbouw (na poten of na aanfrezen) op bezakte grond de toepassing met Sencor SC uit te voeren.

In consumptie- en zetmeelaardappelen is het gebruikelijk om rond opkomst de onkruidbestrijding uit te voeren.  Naast een vooropkomstbespuiting mag Sencor SC in consumptie- en zetmeelaardappelen ook als na-opkomstbespuiting worden uitgevoerd. Let goed op de dosering bij een na-opkomstbespuiting, deze zijn namelijk lager dan bij de vooropkomstbespuiting. Een ander aandachtspunt is de selectiviteit van het ras. Niet alle rassen verdragen Sencor SC even goed. We hebben hiervoor de Sencor app ontwikkeld. Van een groot aantal rassen staat hier de gevoeligheid voor Sencor in. Elke jaar testen we nieuwe rassen dus zorg voor de meeste actuele versie van de app.

Sencor SC, op basis van de werkzame stof metribuzin (600 g/l):

  • Bewezen effectief en betrouwbaar
  • Breed werkingsspectrum
  • Gebruiksvriendelijke vloeibare formulering
  • Uitstekend mengbaar

Challenge

Challenge op basis van de werkzame stof aclonifen heeft een zeer sterke bodemwerking. Challenge toepassen op voldoende bezakte grond, kort na het poten van de aardappelen geeft het beste resultaat. Het middel bestrijdt zowel éénjarige grassen zoals duist, windhalm en straatgras alsmede tweezaadlobbige onkruiden zoals muur, herderstasje, witte krodde, akkervergeetmijniet, duivekervel en kleefkruid. Ook heeft Challenge een uitstekende werking op melganzenvoet. Aardappelen geteeld op zand- en dalgrond kunnen dan ook haast niet zonder de kracht van Challenge vanwege het veel voorkomen van melganzenvoet.

Challenge, op basis van de werkzame stof aclonifen (600 g/l):

  • Breed werkingsspectrum en zéér sterke bodemwerking
  • Werkzaam onder zowel droge als vochtige bodemomstandigheden
  • Zéér sterk op (resistente) melganzenvoet
Afb. 1: opkomst zetmeelaardappelen op 5 mei, een schoon begin voor een goed groeiseizoen!

 


Save
Save