Producten

Tarwe in het vlagblad: tijd voor de T2-afrijpingziektenbestrijding

Optimale bestrijding Septoria en gele roest met Ascra Xpro

Met de stijging van temperatuur en voldoende vocht ontwikkelt de wintertarwe zich bijzonder snel. Vanaf het moment dat het vlagblad volledig is ontwikkeld (tongetje zichtbaar, stadium BBCH 39) kan de afrijpingsziektenbestrijding worden uitgevoerd.

Ziektenbestrijding belangrijk voor het rendement van de teelt

Het vlagblad zorgt voor het overgrote deel van de tarweproductie tijdens de korrelvullingsfase. Hoe langer dit blad gezond blijft, des te hoger zal de opbrengst zijn. Met de zware regenval midden en eind april heeft Septoria veel kansen gekregen het gewas te infecteren. Met de stijging van temperatuur is ook gele roest weer actief geworden.

Een sterke vlagbladbespuiting met het juiste middel is nu van groot belang voor het veilig stellen van de opbrengst.

Het dit seizoen nieuwe Ascra Xpro is daarvoor het beste middel. Ascra Xpro bevat twee (!) SDHI’s en de op Septoria sterke actieve stof prothioconazool.

De SDHI’s zijn de vertrouwde bixafen uit de groep van de pyrazole-carboxamides en fluopyram, uit de groep van de pyridinyl-ethyl-benzamides. Beide actieve stoffen hebben samen een bijzonder sterk werkingsspectrum en geven samen met prothioconazool een extraresistentiemanagement op Septoria!

Kortom, bescherm de opbrengst nu met  de meest effectieve T2-bespuiting:

Ascra Xpro: 1,1  l/ha

Fig 1: Septoria in het gewas kost uiteindelijk veel opbrengst

Fig 2: Gele roest kan zich in gevoelige tarwerassen bijzonder explosief uitbreiden
 

Save