Producten

Migratie appelbloedluis komt op gang

Voorkom opbouw populatie appelbloedluis door tijdig ingrijpen

Na een aanvankelijke trage ontwikkeling van appelbloedluis wordt op steeds meer appelpercelen de aantasting steeds duidelijker zichtbaar. Door de hogere temperaturen migreren de larven van het oude hout naar de jonge scheuten. De larven van de bloedluizen zullen daar nieuwe kolonies vormen wat zal leiden tot een verdere opbouw van de populatie bloedluizen in de boom. Dit kan leiden tot ernstige vervuiling in de boom en op de vruchten.

Voorkom een verdere opbouw van de populatie door een bespuiting met Movento uit te voeren. Movento is een belangrijke basis in de bestrijding van appelbloedluis. Met deze bespuiting worden naast de bloedluizen ook de kommaschildluizen en galmuggen bestreden. Nuttige insecten zoals oorwormen, roofmijten en sluipwespen worden gespaard.

De actieve stof van Movento wordt nu effectief in het gewas opgenomen en kan de opbouw van de bloedluispopulatie voorkomen. Movento dient apart te worden toegepast met voldoende water, op een groeizame dag. De dosering is 1 liter per ha.

Bloedluis

Afb. 1 Zeer zware aantasting bloedluis.