Producten

Eerste percelen maïs al gespoten voor onkruidbestrijding

Door hoge temperatuur is ook gladvingergras al waargenomen

Door de warme aprilmaand, met uitschieters van meer dan 25 graden, op tijd neerslag en ook nu vele mooi (zomerse) dagen schieten de gewassen de grond uit. De vroeg gezaaide mais staat er dan ook goed voor en op deze percelen kan al een begin worden gemaakt met de onkruidbestrijding. In het oosten zijn de eerste percelen maïs ondertussen al gespoten.

Diversiteit aan onkruiden is groot

Door de mooie dagen en voldoende vocht schiet ook het onkruid de grond uit. Of het nu gaat om grassen, breedbladige- of de eerste wortelonkruiden, ze staan in meer in mindere mate allemaal al boven.

Gladvingergras

Vroeg en tijdig (voor uitstoeling) een bespuiting uitvoeren met 2,25 l/ha Laudis of 0,5 kg/ha Laudis WG geeft een goed resultaat op de bestrijding van gladvingergras. Ga nu het veld in om te controleren of er gladvingergas aanwezig is. Doe dit door te letten op de specifieke kenmerken, het vliezige tongetje en de snorharen. De vroeg gezaaide percelen zijn nú al aan de bespuiting toe! Laat gladvingergras niet ontsnappen.

Haagwinde en aardappelopslag

Door de warme zomerse dagen in april staat er ook al fors ontwikkelde haagwinde boven. In de hoofonkruidbestrijding kunnen we al een tik uitdelen aan de vroeg opgekomen haagwinde. Helaas is dit vaak niet voldoende en zal een herhaling later in de teelt noodzakelijk zijn. Ondanks de strenge vorst nog laat in de winter staan de eerste aardappelopslag planten ook al weer boven. Capreno en Monsoon Active zijn hiervoor de aangewezen middelen.

TCM, een mooie toevoeging in de mais

In 2016 is de werkzame stof thiencarbazone-methyl (TCM) toegevoegd aan ons pakket maisherbiciden. De producten Capreno en Monsoon Active bevatten beide deze werkzame stof. Een belangrijke eigenschap van  TCM is dat de stof erg systemisch is. Het verdeelt zich zeer goed door de plant en gaat zelfs tot in de wortels. Hierdoor sterven niet alleen de bovengrondse delen af maar ook de (ondergrondse) wortel delen.

 

Afb. 1; gladvingergras en hanenpoot. Een mooi stadium om de bespuiting uit te voeren.

Afb. 2; zware veronkruiding door haagwinde op een perceel in Diepenheim (Overijssel). Foto 14-5-18
Afb. 3; aan breedbladige onkruiden geen gebrek, voornamelijk meldes en zwaluwtong
  
Save