Producten

Controleer bietenpercelen op aanwezigheid van bietenvliegen en luizen

Luizen en bietenvliegen volop gesignaleerd, voer tijdig bestrijding uit

In de luizenvangbakken worden op dit moment volop luizen gevangen. De hoge temperatuur zorgt voor een sterke populatie-opbouw. Percelen waar standaard zaad is uitgezaaid zijn op dit moment dus niet beschermd. Op percelen waar speciaal pillenzaad is uitgezaaid moeten telers echter ook goed opletten. De bescherming tegen insecten loopt met de explosieve groei van de suikerbieten ook ten einde. Het IRS heeft begin mei al gewaarschuwd dat de eerste bietenvliegen gevangen werden. De eitjes die een bietenvlieg daarbij heeft afgezet zullen eerdaags ook uitkomen.

 

Afb.1. Perceel suikerbieten met telkens 4 rijen aantasting door zwarte bonenluis (standaard zaad) en 8 rijen zonder aantasting door zwarte bonenluis (speciaal pillenzaad).

 

Bladluizen

In suikerbieten zijn twee soorten luizen van belang; de groene perzikluis en de zwarte bonenluis. De groene perzikluis is een belangrijke overbrenger (vector) van bietenvergelingsvirussen. Deze virussen zorgen ervoor dat de bladeren sterk vergelen en later necrose kunnen gaan vertonen. Zuigschade door bladluizen geeft ook schimmels een makkelijke ingang voor infectie. Een aantasting door een bietenvergelingsvirus kost behoorlijk opbrengst en daarom is er een lage schadedrempel vastgesteld. Als er meer dan 2 bladluizen per 10 bladeren worden gevonden is een bespuiting al aan te raden. De groene perzikluis is vrij eenvoudig te bestrijden met 0,15 l/ha Calypso eventueel in combinatie met een uitvloeier. Calypso mag in suikerbieten twee keer worden toegepast met interval van 21 dagen.

 

Afb.2. Herkenning groene perzikluis

 

De zwarte bonenluis heeft weliswaar een hogere schadedrempel van 30-50 luizen in een kolonie per plant maar deze is veel moeilijker te bestrijden. De zwarte bonenluis zuigt aan de bladeren van een biet en zeker bij grotere aantallen laten ze het bietenblad flink inkrullen (afb. 3.). Het is daardoor bijna onmogelijk om ze goed te raken bij een ver ontwikkelde aantasting. Proeven hebben laten zien dat ook de zwarte bonenluis prima onder controle te houden is mits er maar op tijd gespoten word. Bij de eerste aantasting van zwarte bonenluis kan 0,15-0,25 l/ha Calypso altijd in combinatie met een uitvloeier ingezet worden. Omdat Calypso ook een systemische werking heeft kunnen bij een vroege aantasting de zwarte bonenluizen prima bestreden worden.

 

Afb.3. Ingekruld bietenblad als gevolg van een zware aantasting van zwarte bonenluis. Een te ver ontwikkelde aantasting om nog goed te kunnen bestrijden.

 

Bietenvliegen

De eiafzet van de eerste vlucht bietenvliegen heeft ook al plaatsgevonden (afb. 4.). Er zijn inmiddels diverse regio’s die flink te maken hebben met de bietenvlieg. Controleer daarom het gewas grondig. Op het moment dat er 4 of meer eieren per plant worden gevonden is de schadedrempel al bereikt. Een bespuiting met Decis is dan sterk aan te raden. Proeven van het IRS laten zien dat 2-3 dagen na de vondst van bietenvlieg eieren 0,3 l/ha Decis een goed bestrijdingsresultaat kan geven.

Afb.4. Twee keer eiafzet van bietenvlieg. Let op de schadedrempel is maar 4 eieren per plant! (Bron: IRS).

 

Leer controleren!

Onlangs hebben we het bericht mogen vernemen dat de Europese Commissie het gebruik van de neonicotinoiden imidacloprid en clothianidin in open teelten verboden heeft. De insecticidencoating in suikerbieten zal in 2019 dan dus ook niet meer toegelaten zijn. Dit kan voor de suikerbietenteelt zeer nadelige gevolgen hebben. Met name bietenkevers, bietenvliegen, springstaarten, miljoenpoten, wortelduizendpoten en bladluizen zoals de zwarte bonenluis en de groene perzikbladluis kunnen dan voor grote problemen gaan zorgen. Complete percelen kunnen bijvoorbeeld door een bietenkever-aantasting wegvallen. Het is daarom zaak deze insecten op tijd te herkennen zodat een tijdige bestrijding mogelijk wordt. Gebruik dit seizoen dan ook om die herkenning op orde te brengen. Met Calypso en Decis zijn er goede mogelijkheden om een effectief  bestrijdingsresultaat te behalen mits op het juiste moment ingezet!

 

Afb.5. Bietenkever en de schade die ze veroorzaken aan wortels met complete wegval van planten tot gevolg (Bron: IRS).