Producten

Vragen en opmerkingen bij ‘On the way to Planet Proof’

Gebruik van voor geïntegreerde teelt waardevolle middelen onnodig beperkt binnen Milieukeur

Stichting Milieukeur (SMK) heeft dit voorjaar een nieuw keurmerk gelanceerd met als naam ‘On the way to Planet Proof’. Dit keurmerk bevat, boven op de reeds bestaande strenge wettelijke eisen, lijsten voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Voor Bayer is onduidelijk hoe deze tot stand zijn gekomen. Wij hebben vragen en opmerkingen bij de manier waarop met het risico van middelen wordt omgegaan, met de afwijkingen t.o.v. de beoordeling door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de gebruikte criteria. Tot op heden hebben wij hier geen afdoende antwoord op gekregen.

Op basis van de gegevens die wij hebben lijkt het erop dat telers onnodig beperkt worden in hun middelenkeuze. Diverse partijen stellen ons inmiddels vragen over de Planet Proof beoordeling van onze producten. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het effectief middelenpakket van telers. Voor robuuste duurzame geïntegreerde teeltsystemen hebben telers een goed gevulde gereedschapskist nodig.

Lees het volledige artikel op onze opinie-pagina of ga rechtstreeks naar het artikel:

Gebruik van voor geïntegreerde teelt waardevolle middelen onnodig beperkt binnen Milieukeur. Vragen en opmerkingen bij 'On the way to Planet Proof