Producten

Uitnodiging symposium Boer Proof Natuur

Kom meedenken over verbetering en monitoring biodiversiteit in het agrarisch gebied!

Op vrijdag 6 juli organiseren wij samen met een aantal studenten van de HAS Den Bosch het symposium ‘Boer Proof Natuur’. Tijdens dit symposium gaan we op zoek naar natuur en natuurmaatregelen die passen binnen de gemiddelde agrarische bedrijfsvoering en kijken we hoe we de biodiversiteit op het bedrijf goed in beeld kunnen brengen.

Biodiversiteit

De biodiversiteit in agrarisch gebied gaat achteruit. Dat is zonde omdat de natuur mooi en nuttig is. Boeren en akkerbouwers kunnen wat aan deze achteruitgang doen. De agrarische natuurcollectieven zijn hier een mooi voorbeeld van. Hier werken boeren samen aan het verbeteren van de natuur. Dit kost echter tijd en vraagt aandacht waardoor het niet voor iedere boer weggelegd is. Boeren zijn net burgers; we vinden de natuur allemaal belangrijk maar de mate waarin we daar in het dagelijks leven invulling aan kunnen en willen geven verschilt per persoon.

Het zoeken is dan ook naar natuurmaatregelen die ieder boer past. Wat kan ik doen als ik de natuur wel belangrijk vind maar niet de tijd en kennis heb om het veel aandacht te geven? Wat voor bomen kan je het beste op het erf planten? Welke planten kan je zaaien? Wat voor nestkastjes moet je ophangen? Hoeveel tijd kost het om alles te onderhouden? Hebben dit soort maatregelen eigenlijk wel zin?

Tijdens dit symposium kijken we naar maatregelen en methoden die passen binnen de gemiddelde agrarische bedrijfsvoering en die met weinig moeite in stand gehouden kunnen worden. 

Programma

Vanaf 12 uur bent u van harte welkom op de Forward Farm in Abbenes (Kaagweg 50), waar we een broodje voor u hebben klaar staan. We starten om 13.00 uur met drie inspirerende presentaties en gaan uitsluitend het veld in voor een demonstratie en dialoog. Bekijk het hele programma.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link. Omdat het aantal plaatsen voor het symposium beperkt is, geldt deelname op basis van volgorde van aanmelding.