Producten

Nu al trips aanwezig in koolgewassen

Controleer uw gewas op de aanwezigheid van insecten
Eerder dan in andere jaren wordt er op dit moment al trips gevonden in koolgewassen. Gezien de temperatuursom hebben we nu al te maken met de 2e generatie trips die al voor wat schade heeft gezorgd. Controleer het gewas regelmatig op de aanwezigheid van trips en bepaal vervolgens wat de aanpak zal moeten worden.

De droge en warme omstandigheden zorgen voor populatieopbouw van trips terwijl gewassen moeite hebben met opname en transport van systemische middelen. Per situatie zal dus moeten worden bepaald welke strategie en middelen zal worden toegepast. De weersvooruitzichten laten zien dat de komende week de hoge temperatuur zal aanhouden en dat neerslag uitblijft. Warm en droog weer zorgt voor populatieopbouw van trips terwijl gewassen moeite hebben met opname en transport van systemische middelen. Juiste timing zal bepalend zijn voor het resultaat wat uiteindelijk zal worden behaald.

Tripsbestrijding kan met diverse middelen worden uitgevoerd. Als we kijken naar sluitkool is het optimale toepassingstijdstip van Movento het moment dat de kool een formaat heeft van een ‘vuist’. De werkzame stof van Movento wordt op dat moment richting de kool getransporteerd en herverdeeld. Wordt Movento te vroeg of te laat ingezet dan kan het resultaat tegenvallen op trips.

In spruitkool kan de komende weken de eerste bespuiting Movento worden toegepast. Wanneer het gewas nog ‘open’ is, kan een contactmiddel worden toegepast zoals Flipper of Decis. Pyrethroïden werken onder hoge temperaturen matig. Flipper heeft als voordeel dat de nuttigen die in het gewas aanwezig zijn niet worden bestreden. Pas Flipper toe in de ochtend of avond onder sneldrogende omstandigheden. Gebruik minimaal 500 liter water met 1% Flipper. Herhaal deze toepassing na 7 dagen nogmaals om populatieopbouw te voorkomen. Flipper bestrijdt alle stadia van de trips en heeft tevens een werking op luis en wittevlieg.

Samengevat:

  • Controleer het gewas op aanwezigheid van trips
  • Beregenen bevordert de groei en daarmee de opname van Movento
  • Movento in sluitkool toepassen vanaf vuistgrootte van de kool
  • Movento in spruitkool toepassen bij eerste aantasting luis en/of wittevlieg
  • Movento in spruitkool toepassen in juli en augustus
  • Movento solo toepassen zonder uitvloeier of olie
  • Flipper 1% met 500 liter water in de ochtend of avond toepassen
  • Uitgangswater < 16,8° dH en > pH 7 belangrijk bij Flipper
  • Flipper toepassen met een interval van 7 dagen en maximaal een blok van 3 bespuitingen
  • Flipper is veilig voor natuurlijke vijanden
Afb. 1 Trips op sluitkoolblad (25 juni j.l)


Save
Save