Producten

Houd infectiekansen schimmelziekten in de gaten!

Beregening zorgt voor gunstig klimaat bladschimmels

In nagenoeg alle percelen zaaiuien is de ziektebestrijding opgestart. De huidige weersomstandigheden geven gevoelsmatig nog weinig aanleiding tot zorg. Droog, overdag nagenoeg onbewolkt en temperaturen boven de 25 graden. We weten echter dat in diverse percelen 2e jaars plantuien melding wordt gemaakt van valse meeldauw en dat in zware, platliggende gewassen 1e jaars plantuien eind juni al volop bladvlekkenziekte gevonden kon worden. Wanneer er sprake is van dauwnachten of indien beregend wordt zult u hier met de ziektebestrijding alert op moeten zijn.
Kijkend naar het stadium van de uien dan is op de meeste plaatsen bolvorming aan de orde.  De inzet van Fandango in het schema blijft ook nu de beste basis voor zekerheid en kwaliteit.

Breedstwerkende fungicide in de uienteelt
Vanaf bolling is Fandango veilig inzetbaar en in een afwisselschema met bijvoorbeeld Luna Experience + mancozeb houdt u de verschillende bladziekten in uien uitstekend onder controle.

  • Fandango behoort preventief ingezet tot de sterkste middelen tegen valse meeldauw en geeft een uitstekende bescherming tegen bladvlekkenziekte.
  • Stemphylium infecteert het gewas in een vroeg stadium, maar toont zich vaak pas tijdens afrijping waar het alsnog voor een forse opbrengstreductie kan zorgen. Met een  afwisselschema van Fandango en Luna Experience is uw gewas optimaal beschermd.
  • Fandango heeft een nevenwerking op koprot en bodemgebonden ziekten.
  • Fandango in het schema draagt bij aan de hoogste opbrengst van de beste kwaliteit.

Greening
Sinds de komst van breedwerkende middelen in de uienteelt kennen we de term ‘greening’. Dit begrip staat voor gezonder en groener loof wat leidt tot een hogere productie. Dat hierdoor het gewas te lang groen zou blijven is beslist onjuist! Onderzoek en praktijk wijzen al jaren uit dat uw gewas niet later strijkt en de ui niet later afrijpt, terwijl opbrengst en kwaliteit juist sterk verbeteren.

De adviesdosering van 1,25 l/ha aanhouden bij (hoge) druk van de genoemde ziekten.
Indien mancozeb wordt toegevoegd ter bestrijding van valse meeldauw kan de dosering worden verlaagd naar 1 l/ha. Geen hulpstoffen toevoegen.
In de Gewasfolder Uien vindt u een uitgebreide beschrijving van alle ziekten en plagen in uien.

Kies voor de juiste strategie. Kies voor Fandango!Save