Producten

Toepassing Admire in kas nu ook mogelijk via aantonen nul-lozing

Certificering nul-lozing kas mogelijk

Tot 1 juli 2018 was het alleen mogelijk om Admire (werkzame stof imidacloprid) voorhanden te hebben of in de kas te gebruiken indien al het drain(age) water en filterspoelwater gezuiverd wordt door apparatuur met een zuiveringsrendement van 99,5% voor imidacloprid. Het gebruik en onderhoud van de apparatuur moet aangetoond worden met een certificaat.

Sinds 1 juli is het gebruik van Admire in een kas mogelijk indien de gebruiker middels een certificaat aantoont dat hij niet loost. Deze mogelijkheid bestond al op het etiket, nu is ook de certificering hiervoor mogelijk.  Uitgangspunt bij deze certificering is het bezoekverslag van bevoegd gezag (het waterschap) waarin wordt aangegeven dat nul-lozing door de ondernemer aannemelijk is gemaakt. De bewijsvoering daarvoor kan een ondernemer zelf opstellen of uitbesteden aan een adviesbureau. Als leidraad voor de bewijsvoering kan de Aanpak aantonen nul-lozing worden gebruikt, die door het bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord is vastgesteld. De certificerende instantie is MPS-ECAS uit De Lier.