Producten

Toepassingsmogelijkheden Admire, Poncho Beta en Gaucho Tuinbouw verder beperkt

Gevolgen EU besluit voor buitengebruik van neonicotinoïden bekend

Op 29 mei 2018 heeft de Europese Commissie besloten de voorwaarden voor goedkeuring van de drie neonicotinoïden imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam in de Europese Unie aan te passen en te beperken tot gebruik in permanente kassen. Hieronder volgen de wijzigingen en gevolgen van dit besluit voor de toepassingsmogelijkheden van Admire, Poncho Beta en Gaucho Tuinbouw in de diverse gewassen.

Admire

Het betreft voor Admire (W22) de volgende wijzigingen:

  • De toepassing in hop, appel en peer, boomkwekerijgewassen en vaste planten is niet meer toegestaan.
  • De toepassing in de opkweek van vruchtgroenten onder glas mag uitsluitend nog in rassen die bestemd zijn voor de bedekte teelt.
  • De toepassing in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen wordt beperkt tot snijbloemen, snijgroen en kamerplanten (potplanten die bestemd zijn om hun hele verdere levenscyclus binnen te blijven).
  • De toepassing in bloembol- en bloemknolgewassen als gewasbehandeling wordt beperkt tot uitsluitend de bedekte teelt van bolbloem- en knolbloemgewassen als snijbloem of kamerplant bestemd voor gebruik binnenshuis.
  • De toepassing in bloembol- en bloemknolgewassen als dompelbehandeling wordt beperkt tot uitsluitend de bedekte teelt van bolbloem- en knolbloemgewassen als snijbloem of kamerplant bestemd voor gebruik binnenshuis. Voor deze toepassing dient middels een certificaat geborgd te zijn dat de behandelde bollen ook daadwerkelijk voor dit doel bestemd zijn. Dit systeem van borging moet nog worden opgezet én goedgekeurd worden door het Ctgb. Op dit moment is het gebruik van Admire voor deze toepassing dus niet mogelijk.   

Export van behandelde bollen

In het besluit van het Ctgb wordt expliciet vermeld dat de beperkende maatregelen ook gelden voor de export binnen en buiten de EU. Wij gaan zo spoedig mogelijk hierover in overleg met Anthos (Koninklijke Handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten).

De aflever- en opgebruiktermijn van Admire verpakkingen met zowel W20 als W21 is vastgesteld op 19 december 2018.

Poncho Beta en Gaucho Tuinbouw

De beperkingen voor het buitengebruik van neonicotinoïden hebben als gevolg dat de toelating voor Poncho Beta (W1) en Gaucho Tuinbouw (W13) eindigt per 19 september. De opgebruiktermijn is 19 december 2018. Het is in 2019 niet meer mogelijk om behandelde zaden buiten uit te zaaien.