Producten

Stel nu uw onkruidbestrijding in 2019 met Basta en Finale zeker

Laatste productierun Basta en Finale

Op 9 april 2018 hebben wij u geïnformeerd dat de Europese toelating van glufosinaat-ammonium helaas eindigde per 31 juli 2018. Dit heeft tot gevolg dat de toelatingen van Basta en Finale in Nederland inmiddels beëindigd zijn.

Voor beide producten is het einde van de aflevertermijn door het Ctgb op 31 januari 2019 gezet en het einde van de opgebruiktermijn op 31 januari 2020. Basta en Finale kunnen dus het hele seizoen 2019 nog ingezet worden om onkruiden in uw perceel te bestrijden en de overgang naar alternatieven zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Omdat de laatst geplande productierun op korte termijn wordt opgestart hebben we de inkoopcontacten van onze afnemers verzocht om de gewenste hoeveelheid Basta en/of Finale voor gebruik in 2019 vóór 15 september aan ons door te geven. Op deze manier is beschikbaarheid verzekerd.