Producten

Herregistratie Oberon succesvol afgerond

Uitbreiding aantal toepassingen in diverse teelten

De herregistratie van de toelating van Oberon is afgerond. Het college van het Ctgb heeft besloten om de toelating van Oberon op enkele punten uit te breiden en te wijzigen:

  • Het maximaal aantal toepassingen in niet-grondgebonden teelt van aardbei, komkommer, tomaat, aubergine, paprika en bloemisterij is uitgebreid naar 4 toepassingen. De toepassingen moeten in 2 blokken worden gespoten met een minimum interval van 90 dagen tussen de blokken.
  • De veiligheidstermijn van paprika en aubergine zijn verlengd naar 3 dagen. Voor de overige gewassen geldt een veiligheidstermijn van 8 uur.
  • Het minimum interval tussen de toepassingen is verlengd naar 10 dagen
  • Toepassing in niet-grondgebonden groenten is komen te vervallen
  • Toepassing in vruchtgroenten van Cucurbitacea met niet-eetbare schil is komen te vervallen
  • De zin "Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas" is aan de toepassingsvoorwaarden toegevoegd

Voor het oude W4 etiket geldt een aflever- en opgebruiktermijn:

Aflevertermijn: 5 april 2019

Opgebruiktermijn: 5 oktober 2019

Klik hier voor alle aanbevelingen en toepassingsvoorwaarden of kijk op de productpagina van Oberon.