Producten

Verbetering waterkwaliteit oppervlaktewater toont positieve trend

Zijn de ambitieuze doelstellingen tweede nota Duurzame Gewasbescherming binnen bereik?

Onlangs zijn op www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl de resultaten van de monitoring van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van 2017 gepubliceerd.

Er blijkt een neergaande trend in het aantal overschrijdingen van de milieunormen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater, wat een verbetering van de ecologische waterkwaliteit betekent. De doelstellingen van de 2de Nota Duurzame Gewasbescherming zijn ambitieus maar komen dus dichterbij (zie ook onderstaande grafieken). De doelstelling voor 2018 vraagt om een afname van de normoverschrijdingen met 50% ten opzichte van 2013, en per 2023 dient een afname van 90% ten opzichte van 2013 gerealiseerd te zijn.

 

 

Afb.1. Voorzichtige verbetering van het percentage normoverschrijdende metingen van het jaargemiddelde

 

Afb.2. Duidelijke verbetering van het percentage normoverschrijdende metingen van de MAC (Maximaal Aanvaardbare Concentraties)

 

De vele inspanningen door alle betrokken partijen lijken hiermee resultaat te boeken. Duidelijkheid in wet- en regelgeving en stimulans via projecten met diverse subsidie mogelijkheden gericht op het terugdringen van emissies naar het oppervlaktewater zullen de komende jaren hopelijk voor verdere progressie gaan zorgen.

Bronnen van informatie omtrent het terugdringen van emissie naar het oppervlaktewater zijn onder andere te vinden op:

www.toolboxwater.nl

www.glastuinbouwwaterproof.nl

www.erfemissiescan.nl

www.phytobac.com