Producten

Serenade uitbreiding in akkerbouwteelten

Nu ook toepasbaar als grondbehandeling

Het etiket van Serenade is door het Ctgb uitgebreid in diverse akkerbouwteelten. Naast de bladtoepassing is het biologische middel Serenade nu ook toepasbaar als een bodemtoepassing in aardappelen, bladgewassen en wortelen.

Serenade koloniseert op de wortel/knol en breidt zich verder uit met de groei van de wortel. Serenade beschermt zo de wortel/knol tegen onder andere Pythium, zilverschurft en Rhizoctonia. Naast de fungicidewerking heeft Serenade ook een groeibevorderende werking, verbetert het de opname van voedingstoffen en wordt het zelfverdedigingsmechanisme geactiveerd.

 

De uitbreiding van het etiket Serenade heeft betrekking op de volgende gewassen

  • Een veurbehandeling in aardappelen
  • Een gewasbehandeling in suikerbieten
  • Een grondbehandeling in wortel- en knolgewassen m.u.v. radijs
  • Een grondbehandeling in bladgroenten
  • Een bladtoepassing in spruitkool
  • Een grondbehandeling in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen
  • Een toepassing in diverse kleine teelten zoals boekweit, hop, rammenas, rabarber, knolvenkel, artisjok

 

Biologische middelen in de akkerbouw

Door de uitbreiding van het Serenade-etiket biedt Bayer steeds meer mogelijkheden in de akkerbouw om biologische middelen in te passen in geïntegreerde teeltoplossingen. Naast Serenade mag bijvoorbeeld ook het biologisch insecticide Flipper tegen zuigende insecten worden toegepast en heeft Bio1020 recent een toelating gekregen tegen bodeminsecten in diverse akkerbouwgewassen. Xentari heeft een toelating tegen rupsen en Contans mag in veel gewassen toegepast worden tegen Sclerotinia.