Producten

Serenade W4 etiket beschikbaar op de productpagina

Toepassingsvoorwaarden en aanbevelingen W4 etiket

Het etiket van Serenade is door het Ctgb uitgebreid in diverse akkerbouwteelten. Naast de bladtoepassing is het biologische middel Serenade nu ook toepasbaar als een bodemtoepassing in aardappelen, bladgewassen en wortelen.

De uitbreiding van het etiket Serenade heeft betrekking op de volgende gewassen:

  • Een veurbehandeling in aardappelen
  • Een gewasbehandeling in suikerbieten
  • Een grondbehandeling in wortel- en knolgewassen m.u.v. radijs
  • Een grondbehandeling in bladgroenten
  • Een bladtoepassing in spruitkool
  • Een grondbehandeling in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen
  • Een toepassing in diverse kleine teelten zoals boekweit, hop, rammenas, rabarber, knolvenkel, artisjok
Het W3 etiket heeft geen opgebruik- en uitverkooptermijn. Op dit moment leveren we nog product uit met W3 etiket. De nieuwe toepassingsvoorwaarden en aanbevelingen van  het nieuwe W4 etiket zijn  te downloaden via de link.