Producten

Batavia nu ook verkrijgbaar in 1 liter verpakking

Etiket recent uitgebreid in een aantal bladgewassen onder glas

Het etiket van Batavia is de laatste maanden sterk uitgebreid, ook in kleine teelten. Eind januari is de in goede  samenwerking met de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland voorbereidde etiketuitbreiding door het Ctgb goedgekeurd voor toepassing in de bedekte teelt van andijvie, aromatische kruidgewassen, baby leaves, Chinese kool (inclusief paksoi), kiemgroenten, lamsoor, rucola, veldsla en de veredeling en zaadteelt.  De kosten voor de aanvraag , beoordeling  en een aantal residustudies zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen. Het Fonds Kleine Toepassingen wordt door de overheid (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)), het landbouwbedrijfsleven en Nefyto gefinancierd.

Door de uitbreiding van het etiket ontvangen we meer signalen uit de praktijk om naast de 5 liter verpakking ook een kleinere verpakking op de markt te brengen. Om tegemoet te komen aan deze wens zal vanaf heden naast de 5 liter verpakking ook een 1 liter verpakking verkrijgbaar zijn.