Producten

Komkommerplanten met gele vlekken?

Spint vroeg actief.

Een paar zonnestralen maken nog geen zomer. Voor spint is het mooie voorjaarsweer van eind februari echter het signaal om zich te verplaatsen van de kasopstanden naar het gewas. Op meerdere bedrijven is spint gesignaleerd en zijn de natuurlijke bestrijders ingezet.

Toch zien we  in een aantal gevallen dat door de snelle populatieopbouw van spint de roofmijten het nog niet voldoende oppakken. Cantack is een ideaal middel om een correctie uit te voeren.

Cantack, sinds begin 2018 toegelaten in komkommer,  is een contactmiddel en heeft een sterke knockdown werking wat ideaal is om de spintpopulatie snel te reduceren en de nuttige bestrijders de kans te geven het natuurlijk evenwicht te laten herstellen.  Cantack is veilig voor alle nuttige bestrijders.

Cantack mag 2 keer per 12 maanden worden toegepast. De dosering is 0,1% (100 ml /100 l) met een maximale dosering van 1 l/ha.

Gele vlekjes op het blad, een typisch beeld bij een beginnende spintaantasting 
Afb. 1 Gele vlekjes op het blad, een typisch beeld bij een beginnende spintaantasting