Producten

Etiket Serenade verder uitgebreid in bedekte teelten

Nu ook toegelaten middels een grondbehandeling in grondgebonden bloemisterijgewassen

In de Ctgb-vergadering van maart is het etiket van de biologisch fungicide Serenade verder uitgebreid. Serenade mocht in bedekte teelten in veel gewassen worden toegepast middels een bladtoepassing. Serenade mag nu ook worden toegepast door middel van een grondbehandeling in de bedekte teelt van:

  • Bladgroenten
  • Radijs
  • Bloembollen en bloemknollen
  • Bloemisterijgewassen (grondgebonden)

Werking van Serenade in de bodem

De Bacillus amyloliquefaciens stam QST713 zorgt voor een snelle kolonisatie en dus bescherming van de wortel. Bacillus amyloliquefaciens QST713 wordt gevoed door de wortelexudaten. De bacterie groeit met de wortel mee. Zolang de wortels groeien, zal Serenade doorgaan met kolonisatie van de wortels. De kolonisatie van de wortels begint al binnen enkele uren.

Pas Serenade vlak voor zaai of planten toe en werk het in de bovenste laag van de bodem. De kolonisatie van de wortels begint al binnen enkele uren. Kolonisatie is onafhankelijk van de bodem of vochtcondities in de bodem. Gekoloniseerde Bacillus spoelt niet af van de wortels.

Grondtoepassing Serenade biedt meerdere voordelen:

  • Serenade beschermt de wortel tegen diverse grondgebonden schimmels, zoals Pythium, Rhizoctonia
  • Toename biomassa van wortel en scheut
  • Zelfverdediging: plant wordt aangezet om zich te verdedigen tegen ziektes
  • Opname voeding: betere opname voedingsstoffen
  • Stresstolerantie: toename tolerantie tegen abiotische stress