Producten

Toepassingsvoorwaarden Flint aangepast aan activiteitenbesluit

Gunstige toepassingsvoorwaarden voor fruit

Op verzoek van Bayer heeft het Ctgb het etiket van Flint aangepast aan het activiteitenbesluit. Bij de beoordeling heeft het Ctgb vastgesteld dat er voor Flint geen aanvullende driftreducerende maatregelen noodzakelijk zijn bovenop de algemene eisen in het activiteitenbesluit.

Hierdoor zijn de toepassingsvoorwaarden voor pitvruchten, kers, pruim en druiven ten opzichte van het oude etiket verdwenen. Flint is hierdoor uitstekend inpasbaar in de geïntegreerde fruitteelt.

Het etiket wijzigt van W11 naar W12. Er is voor het oude etiket geen aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld.