Producten

Voorkom meeldauw en vruchtrot in aardbei

Luna Privilege preventief sterk tegen meeldauw en vruchtrot

In de traditionele doorteelten onder glas staan momenteel de meeste gewassen in volle bloei. Na het doorhalen van de bloemtakken is het van belang om een behandeling uit te voeren tegen meeldauw (Sphaerotheca macularis) en vruchtrot (Botrytis cinerea). Een middel wat sterk is tegen beide ziekten is Luna Privilege.

De werkzame stof fluopyram biedt preventief een krachtige bescherming wat uiteindelijk zorgt voor een vitaal gewas en gezond fruit met een prima houdbaarheid. Fluopyram werkt translaminair en wordt opwaarts systemisch getransporteerd door de plant. De actieve stof voorkomt kieming van de sporen en remt bij een aantasting de groei van het mycelium. De werkzame stof fluopyram valt binnen de groep van SDHI’s. Zorg er voor dat er wordt afgewisseld tussen de verschillende chemische groepen voor een optimale werking.

Luna Privilege in 't kort:

  • Toegelaten in de bedekte teelt van aardbei
  • Dosering 0,05% (50 ml middel per 100 liter water)
  • Maximale dosering 0,50 l/ha
  • Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden
  • Veiligheidstermijn van 1 dag
  • Sterk tegen Vruchtrot (Botrytis cinerea) en echte meeldauw (Sphaerotheca macularis)
  • Positief effect op het uitstalleven