Producten

Risico op insecten zoals wittevlieg en luis neemt in aardbeien toe

Sivanto Prime en Flipper passen uitstekend in een geïntegreerd teeltsysteem

Met het mooie weer is het zeer groeizaam maar neemt ook het risico op insecten zoals wittevlieg en luis toe. Wees er alert op en grijp tijdig in met Sivanto Prime en Flipper.

Sivanto Prime (actieve stof flupyradifurone) heeft een breed werkingsspectrum en is effectief tegen zowel larven als adulten én mag worden toegepast in bloeiende gewassen. Sivanto Prime heeft een snelle aanvangswerking (via contact) en wordt vervolgens, na opname, opwaarts (systemisch) getransporteerd. Sivanto Prime mag tijdens de bloei worden ingezet en is veilig voor de meeste nuttigen. Let op met de inzet van roofwantsen (o.a. Orius laevigatus).

Flipper (kaliumzouten, vetzuren) is een contactmiddel met een brede werking tegen diverse zuigende insecten. Gebruik voldoende water (>1000 l/ha) om de insecten goed te kunnen raken. Wanneer eenmaal de spuitvloeistof is opgedroogd heeft Flipper zijn werk al moeten doen. Uitvloeier toevoegen is niet noodzakelijk omdat de formulering van Flipper al zorgt voor een prima uitvloeiende werking. Vanuit proeven en een aantal praktijkervaringen zien we een positieve aanvulling van Flipper aan Sivanto Prime voor de bestrijding van wittevlieg.

Sivanto Prime

 • Dosering: 0,0625% (max 0,625 ltr/ha) voor wittevlieg
 • Dosering: 0,05% voor luis
 • Maximaal twee toepassingen per 12 maanden
 • Veiligheidstermijn: 3 dagen
 • Suikeroplossing toevoegen wanneer het ingezet wordt tegen trips
 • Bij toepassing tijdens de bloei niet mengen met fungiciden uit de groep van de triazolen (FRAC groep 3).

Flipper

 • Dosering 1%
 • Hardheid water maximaal 16,8° dH
 • Géén uitvloeier toevoegen
 • Gebruik voldoende water/ha (>1000 liter)
 • Maximaal drie keer opeenvolgend toepassen met een interval van 7 dagen
 • Geen MRL en veiligheidstermijn