Producten

Aandacht voor spintbestrijding in appel en peer

Hogere temperaturen zorgen voor een snelle ontwikkeling van spint

Nu de temperaturen omhoog gaan is het raadzaam om alert te zijn op de spintontwikkeling. Zeker op percelen waar gedurende de winterperiode wintereieren zijn gesignaleerd. Niet alleen in appels komt spint voor maar in toenemende mate ook in de peren.

Cantack is sinds vorig jaar toegelaten in onder andere de appel en perenteelt en is een zeer sterke spintbestrijder. Pas Cantack toe in een dosering van 0,9 l/ha met 1000 liter water per ha. Cantack is een middel dat werkt op basis van contactwerking dus raken van de spint is cruciaal voor een goede werking.

Cantack in 't kort:

 • Uitstekende werking op onder andere  fruitspint en bonenspintmijt
 • Werkt tegen alle spintstadia
 • Veilig voor nuttige insecten
 • Toegelaten in appel en peer

Een alternatief voor Cantack die ook veilig is voor nuttige insecten is Flipper. Flipper is een biologisch gewasbeschermingsmiddel en heeft daardoor dus ook geen veiligheidstermijn of residu. Flipper kan de komende periode ook worden ingezet ter bestrijding van spint. Pas Flipper toe met een dosering van 1% en 1000 liter water per ha. Voor Flipper is de contactwerking cruciaal: spint moet worden geraakt voor een goede werking. Uit de proeven is gebleken dat een hoog watervolume een absolute vereiste is voor een effectieve spintbestrijding.  

Flipper in 't kort:
 • Zorg voor een goede bedekking door voldoende water te gebruiken
 • Snel drogende omstandigheden verhogen de effectiviteit
 • Dosering Flipper 1%
 • Toepassen met 1000 liter water per ha
 • Let op waterkwaliteit: maximaal 16,8°en een PH van minimaal 7
 • Niet mengen met uitvloeiers of bladmeststoffen
 • Veilig voor nuttigen