Producten

Actuele ziektensituatie in wintertarwe (2)-2019

Wintertarwe staat gezond... houd het ook gezond!

Droogte en koeler weer vertraagt de ontwikkeling

Sinds de vorige monitoring, 2 weken geleden, is de voorsprong in ontwikkeling van de tarwe iets teruggelopen. Verder valt de tweewassigheid in percelen op. Vanaf de zaai zijn er al planten achtergebleven door vochtgebrek en dat is met de huidige droogte nog steeds goed zichtbaar.

Septoria en gele roest

De aanhoudende droogte geeft ziekten weinig kans. De gewassen staan er gezond bij. De aanwezige septoria heeft nu geen kans om zich te verspreiden. De gele roestdruk heeft zich gestabiliseerd. In een enkel perceel is enige meeldauw te vinden.

Uiteraard kan deze gunstige situatie met een omslag in het weer snel verslechteren. De goede uitgangssituatie kan gaan zorgen voor een prachtige opbrengst, maar dan moet de tarwe wel gezond blijven. Veel telers hebben de 1e bladbespuiting (T1) al uitgevoerd, zo’n 3 tot 4 weken vroeger dan gemiddeld. Latere percelen zijn of worden een dezer dagen gespoten, nog steeds vroeger dan normaal. De Xpro-middelen zijn hiervoor uitermate geschikt:

Advies T1-bespuiting (stadium 31/32): Xpro (Aviator, Skyway of Ascra).

Hierna is het belangrijk om de intervallen niet te groot te laten worden. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat alle (bovenste) bladetages bespoten worden. Hou daarom de vinger aan de pols en wacht niet te lang met de afrijpingsziektenbestrijding (T2) wanneer de tarwe het vlagbladstadium heeft bereikt.

Advies T2-bespuiting: spuit tijdig Ascra Xpro 1,1 l/ha (vanaf BBCH 39, vlagbladstadium).


Afb.1. Bayer Ziektenmonitoring wintertarwe 2019. Gemiddelde ziektendruk (week 16, d.d. 16 april 2019)

 

Afb.2. Gezonde tarwe in Hummelo

 

Afb.3. Toeschouwers bij de 2e monitoring in Ens. Biodiversiteit ten top!