Producten

Ramularia in gerst ligt op de loer

Voeg altijd Alternil toe bij de ziektenbestrijding in gerst

Evenals tarwe ontwikkelt ook de wintergerst zich dit seizoen bijzonder vlot. De 2e ziektenbestrijding (vlagblad-/aarstadium) zal niet meer lang op zich laten wachten.

Benut de opbrengstpotentie van het gewas en zorg voor een optimale ziektenbestrijding. De Xpro’s Ascra, Skyway, Aviator en Variano staan aan de top in het middelenassortiment voor gerst.

Eén ziekte vraagt echter aanvullende bestrijding met Alternil (chloorthalonil 720 SC), namelijk Ramularia. Bij onze ziektenmonitoring in tarwe volgen we ook enkele percelen wintergerst (o.a. in Zuid-Limburg en in de Hoekse Waard). Daarin zien we nu volop Ramularia.

Deze ziekte reageert steeds minder op de klassieke actieve stofgroepen (SDHI’s, triazolen en strobilurines). Daarom is de toevoeging van Alternil aan het ziektenbestrijdingsmiddel een 'must'. Alternil heeft een ‘multisite’-werkingsmechanisme en heeft daardoor zijn sterke preventieve werking nog steeds behouden. Toevoeging van de relatief goedkope 0,7 l/ha Alternil in gerst heeft zijn rendement zonder meer bewezen!

Zo is Ramularia in gerst te herkennen:

Afb.1. De vier herkenningskenmerken voor Ramularia-aantasting in gerst

  1. Rood, bruine lesies, kleine vlekjes op het blad.
  2. De vlekjes zijn vaak 'recht afgesneden'/begrensd tegen een bladnerf aan.
  3. Om de bruine vlekjes zit meestal een gele ring.
  4. De aantasting gaat recht door het blad heen en is ook aan de onderzijde zichtbaar