Producten

Sierteler Bernard aan het woord over zijn ervaringen met Serenade

Bernard: "Serenade is gewaszacht en heeft een brede werking op de belangrijkste schimmelziekten."

Afgelopen jaren brachten wij in de Glastuinbouw Koerier een aantal artikelen met telerservaringen samen. Dit seizoen zullen deze artikelen rechtstreeks gepubliceerd worden in het vakblad Onder Glas. Afgelopen weekend verscheen het eerste artikel met daarin de familie Bernard uit Luttelgeest aan het woord, die op 22 hectare rozen, orchideeën en tuinplanten teelt.

Over welk gewas je met Simon Bernard ook praat: in alle teelten staat de aandacht voor een weerbaar gewas centraal. "Het hele plaatje moet kloppen, van techniek tot biologie. Serenade speelt daarin een ondersteunende rol."

Regelmatig maakt het groene middel Serenade onderdeel uit van de bespuitingen. “Het is gewaszacht en heeft een brede werking op de belangrijkste schimmelziekten. Vaak is het voldoende om ziekten onder de duim te houden. Wordt het echt spannend, dan vervang ik Serenade door bijvoorbeeld Luna Privilege. In de loop der jaren hebben we steeds meer geleerd over wat er wel en niet kan, al zit er altijd een stukje onvoorspelbaarheid in een ziekte-ontwikkeling, aldus Simon Bernard.” 

Een regelmatig en gezond groeiend gewas is voor Simon Bernard (links) en Jan Hoogstrate de basis voor een duurzame gewasbescherming.

Lees hier het volledige artikel of download de PDF

Etiket van Serenade verder uitgebreid

Serenade wordt al enkele jaren ingezet in een totaalschema in de ziektebestrijding in diverse teelten. Serenade is gebaseerd op een unieke, van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) QST 713. Serenade heeft een brede werking tegen schimmels en bacteriën. Het etiket van Serenade is dit jaar uitgebreid met een bladtoepassing in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen en een grondbehandeling in grondgebonden bloemisterijgewassen.

Bladtoepassing in bedekte teelt:
  • Zet Serenade altijd preventief in. Dat betekent: spuiten voordat de schimmel aanwezig is of nadat de schimmels eerst door curatieve middelen zijn bestreden.
  • Zorg voor een optimale verdeling van Serenade over het blad. Spuittechniek, waterhoeveelheid en uitvloeier zijn daarvoor uitermate relevant.
  • Spuit Serenade altijd in combinatie met een uitvloeier die de spuitvloeistof goed over het blad verdeelt.
  • Serenade kan zowel solo als in combinatie met een fungicide worden ingezet. Door chemie in het schema te vervangen door Serenade wordt de milieubelasting van de ziekten- en plagenbestrijding gereduceerd.
Grondbehandeling in grondgebonden teelt:
  • Pas Serenade vlak voor zaaien of plan-ten toe en werk het in de bovenste laag van de bodem. De kolonisatie van de wortels begint al binnen enkele uren.
  • Pas Serenade toe vlak voor of bij actieve groei van de wortels. Koloni-satie is onafhankelijk van de bodem of vochtcondities in de bodem. Gekolo-niseerde Bacillus spoelt niet af van de wortels.