Producten

Bestrijding tweede generatie perenbladvlo wordt actueel

Zet Movento of Batavia in onder groeizame omstandigheden voor de beste opname

Door de hogere temperaturen afgelopen week is de ontwikkeling van het gewas maar ook van de perenbladvlooien snel gegaan. Houd de ontwikkelingen in de boomgaard goed in de gaten en wees alert zodra de aantallen springers gaan toenemen. De eitjes zullen dan snel volgen op de scheuttoppen en het kortlot. Als deze eitjes uitkomen vormen ze de tweede generatie perenbladvlooien die vervuiling in de boom en op de vruchten veroorzaken. Een zware aantasting kan zelfs leiden tot verlies van assimilatie en knopschade voor het volgende seizoen veroorzaken.

Advies Movento:

Voer de eerste toepassing Movento uit vlak voor het uitkomen van de perenbladvlo-eitjes. De actieve stof kan zich dan tijdig door de boom verspreiden waardoor vervolgens de zuigende larven worden bestreden. Herhaal de toepassing na 14 dagen.

Pas Movento toe op een vitaal gewas onder groeizame omstandigheden. Dit bevordert de opname van de werkzame stof en daardoor het bestrijdingsresultaat.  

Omdat nuttigen zoals oorwormen en roofwantsen worden gespaard kunnen deze de ontwikkeling van de populatie verder onder controle houden.   

Movento (OD formulering):

  • Dosering is 1 liter Movento per ha
  • Gebruik voldoende water (1000 l/ha)
  • Maximaal twee toepassingen toegestaan met een interval van 14 dagen
  • Movento solo toepassen

Advies Batavia:

Naast het middel Movento is nu ook Batavia toegelaten voor de bestrijding van onder andere perenbladvlo. Batavia bevat dezelfde werkzame stof en de unieke tweezijdig systemische werking als Movento. In tegenstelling tot de op olie gebaseerde OD-formulering van Movento is Batavia een SC-formulering.

Movento heeft onlangs de herregistratie doorlopen waarbij de toepassingsvoorwaarden en driftreducerende maatregelen zijn aangescherpt. Batavia heeft deze beperkingen niet. Pas Batavia toe als alternatief voor Movento in die situaties waarin op termijn niet aan de toepassingsvoorwaarden van Movento kan worden voldaan. De dosering is 0,15% met een maximale dosering van 1,8 l/ha. Verder gelden dezelfde spelregels als bij Movento. 

 

Afb. 1 Eitjes van de perenbladvlo op de bladeren