Producten

Actuele ziektenmonitoring in wintertarwe (3) - 2019

Ziektendruk neemt toe, naast Septoria meer gele roest en meeldauw aanwezig

De meeste tarwepercelen ontwikkelen zich prima. De snelle groei vroeg in het seizoen stagneert, maar dit zorgt juist voor een goed, stevig gewas. Wel is op diverse percelen stress zichtbaar geworden in de vorm van vlekkerige geelverkleuring van het blad. Waarschijnlijk veroorzaakt door droogte en kou, waardoor het gewas ook meer reageerde op de uitgevoerde T1-bespuitingen. Met de komst van wat meer wisselvallig weer zal deze tekening er hopelijk snel uitgroeien.

Septoria, gele roest en meeldauw actief

De aanwezige Septoria zit vooral nog onderin, op het oudere blad. De laatste dagen hebben we enkele infectieperiodes geregistreerd. Ook wordt er nu wisselvallig weer voorspelt, waarbij de aanwezige septoria zich verder kan gaan uitbreiden. Hou de vinger aan de pols wat betreft de timing van de komende T2-afrijpingsziektenbestrijding.

Gele roest is in de gevoelige rassen duidelijk actief geworden. Ook op de bovenste bladetages vinden we sporulerende gele roest. De ‘moderne’ fysio’s van deze ziekte kunnen zich zeer explosief uitbreiden. Kortere spuitintervallen zijn dan vereist.

Vooral in het zuiden vinden we op diverse percelen actieve meeldauw; niet alleen op de zwakkere, secundaire stengels, maar ook op het blad hoger in het gewas. Indien meeldauw aanwezig is, is het zinvol om bij de T2-bespuiting een curatief ‘meeldauwmiddel’ toe te voegen.

Planning afrijpingsziektenbestrijding (T2)

Het vlagblad zal in de meeste gevallen nu niet meer zo lang op zich laten wachten, tijd voor de afrijpingsziektenbestrijding (T2). Zoals aangegeven staat de tarwe er prima voor. Met de huidige weersverwachting liggen er mooie opbrengsten in het verschiet. Om deze hoge verwachtingen waar te kunnen maken, is het wel cruciaal om het vlagblad zo lang mogelijk gezond te houden. Septoria en gele roest liggen op de loer. Wacht daarom in dit relatief vroege seizoen niet te lang met de T2.

Kies voor de T2 het beste middel: Ascra Xpro

Ascra Xpro heeft 3 actieve stoffen, die alle 3(!) ijzersterk zijn tegen Septoria. Ook ondersteunen zij elkaar in het septoria-resistentiemanagement! Daarbij heeft Ascra ook een uitstekende werking op de overige ziekten. De Xpro-formulering zorgt voor een excellente opname en regenvastheid. Overigens zijn voor de gezondere gewassen ook de bekende Xpro’s Aviator en Skyway nog steeds prima inzetbaar.

Advies T2-bespuiting:  1,1 l/ha Ascra Xpro

 

In onderstaande grafiek staat de ziektendruk per jaar en per ziekte weergegeven in 3 klassen: vrij van ziekte // licht (1-50 % vd planten) aangetast // zwaar (= 51-100 % vd planten) aangetast. De mate van aantasting is weergegeven met een gemiddelde 'barometer score'.

 

Grafiek 1. Gemiddelde ziektendruk (week 18). Septoria is relatief minder, gele roest en meeldauw zijn juist méér aanwezig dan in 2017 en 2018. Bruien roest is later, zeker als de temperaturen stijgen, te verwachten.

 

Afb.1. Stressreacties in wintertarwe in Hummelo (links) en in Zuid-Limburg (rechts).

 

Afb.2. Actieve gele roest in Niehove (links) en in Lelystad (rechts).