Producten

Eerste aardbeibloemsemkevers al gevonden

Bestrijdingsmogelijkheden op een rijtje

Begin april zijn de eerste aardbeibloesemkevers al gevonden in de bedekte teelten in tunnels. Vanwege het mooie weer van de afgelopen weken is de bloei in de onbedekte teelten ook onderweg. Dit is het stadium dat de vrouwtjes van de aardbeibloesemkever eitjes gaan afzetten in de bloemen en de bloemknoppen afsteken. De aanwezigheid van aardbeibloesemkever op het perceel is te herkennen aan vraatschade aan bloemblaadjes en hartbladeren. Vrouwtjes gaan eerst voeden alvorens ze eitjes gaan leggen.

Controleer het gewas op aanwezigheid van vraat aan bloemblaadjes/hartbladeren. Wordt de eerste vraat waargenomen, wacht niet tot de eerste bloemknoppen worden afgestoken maar voer een bespuiting uit. Om de nuttigen te sparen kan voor Flipper worden gekozen. Flipper bestrijdt de kevers door contactwerking. Stem de spuittechniek zo af dat er optimale indringing en bedekking wordt bereikt. Op het moment dat de spuitvloeistof is opgedroogd heeft Flipper zijn werk al moeten doen.

Een andere mogelijkheid tegen de aardbeibloesemkever is Calypso. De werkzame stof van Calypso (thiacloprid) wordt opwaarts systemisch getransporteerd. Naast de werking tegen luizen kan Calypso ook worden ingezet tegen de aardbeibloesemkever. Gebruik voldoende water ( > 400 l/ha) en voeg een uitvloeier toe voor een optimaal resultaat.

Na de bloei kan eventueel nog met Decis worden ingegrepen. Decis is niet selectief voor nuttigen, pas het daarom pas aan het einde van de teelt toe.

 

 

Afb.1. Vraatschade veroorzaakt door de aardbeibloesemkever

De middelen op een rij

Calypso

 • Effectief tegen luis en aardbeibloesemkever.
 • Uitvloeier toevoegen.
 • Maximaal 2x per 12 maanden toepassen.
 • Veiligheidstermijn 3 dagen. 
 • Dosering 0,25 l/ha.

Flipper

 • Effectief tegen luis, wittevlieg, trips, spint, aardbeibloesemkever.
 • Dosering 1%.
 • Uitgangswater maximaal 16,8 dH.
 • Gebruik voldoende water ( > 400 l/ha) om een goede bedekking te verkrijgen.
 • Geen uitvloeier toevoegen.
 • 7 dagen interval maximaal 3x opeenvolgend.
 • Aandacht voor toepassingstechniek (moment van toepassen, hoeveelheid water).

Decis

 • Niet selectief/veilig voor nuttigen en bestuivers.
 • Effectief tegen trips, rups en aardbeibloesemkever.
 • Dosering 0,12 l/ha.
 • Veiligheidstermijn 3 dagen.
 • Maximaal 2x per teeltcyclus inzetten.
 • Tussen de bespuitingen een interval van 14 dagen aanhouden.

Afb.2. Aardbeibloesemkevers zijn dit jaar al vroeg gesignaleerd