Producten

Geef Septoria en gele roest geen kans met Ascra Xpro

Houd de tarwe optimaal gezond met het juiste interval tussen de T1- en de T2-bestrijding

Zoals aangegeven bij onze ziektenmonitoring de afgelopen weken staat de wintertarwe er tot nu toe prima bij. De vroege start is enigszins gestagneerd. Toch is het tijdstip van de T2-afrijpingsziekten nu op veel percelen aangebroken.                         

Septoria: de 'sluipmoordenaar'

De tarwe staat veelal mooi gezond. Toch zijn er de afgelopen weken diverse infectieperiodes voor Septoria geweest. Pas op: Septoria is een echte “sluipmoordenaar”. De infecties worden namelijk pas na 2 à 3 weken zichtbaar op het blad. Dan is het echter te laat voor een afdoende curatieve bestrijding. Ook gele roest is overal actief. Hou de tarwe daarom optimaal beschermd tegen deze belagers met een tijdige T2-bespuiting.

Timing: maak het interval tussen T1 en T2 niet te groot

Door de snelle ontwikkeling van de tarwe in het vroege voorjaar zijn veel percelen al vroeg tegen bladaantasting (T1) gespoten. Veel T1-bespuitingen liggen minstens 4 weken achter ons. Dat betekent dat de nieuwe bladeren bovenin nu onbeschermd zijn tegen nieuwe infecties. Deze bladetages, het vlagblad en de etage daaronder, zijn cruciaal voor de uiteindelijke opbrengst.

Het is daarom, gezien de aanwezige druk van Septoria, gele roest en meeldauw, belangrijk om nu het vlagblad te beschermen met een goede T2-bespuiting.

 

Advies: 1,1*) l/ha Ascra Xpro

*) indien ook een T3-bespuiting gepland wordt tijdens de bloei, kan nu op T2 eventueel een iets lagere dosering van 0.9 l/ha gebruikt worden.

 

Het is beter om nu het vlagblad te beschermen dan te lang te wachten met de T2. Ook al duurt het seizoen nog lang, een aangetast vlagblad zal nooit meer de hoogste opbrengst kunnen leveren. Met een T3-bespuiting (Prosaro) tegen eventueel later komende aarfusarium, sneeuwschimmel en/of bruine roest kan dit lange seizoen later optimaal worden afgesloten.

Ascra Xpro is voor de T2-toepassing het beste middel. Het bevat 2 SDHI’s, met daarbij de op Septoria ijzersterke prothioconazool. De beide SDHI’s bixafen en fluopyram geven Ascra niet alleen een ongeëvenaarde bescherming en resistentiemanagement tegen septoria, maar ook een zeer breed werkingsspectrum tegen de overige graanziekten.

 

 

Afb.1. Septoria en gele roest kunnen een mooi gewas in snel tempo te gronde richten. Zorg voor een optimale bescherming met Ascra Xpro