Producten

Herregistratie Sphere afgerond

Sphere blijft toegelaten in bieten

Sphere heeft het herregistratieproces doorlopen en blijft toegelaten in bieten. Vanaf komend jaar mag Sphere niet meer worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden en geldt op percelen die grenzen aan oppervlaktewater een DRT90.

De toelating in tarwe, triticale en de graszaadteelt Engels raaigras, roodzwenkgras en veldbeemd komt te vervallen. Vooral de toelating in graszaad is een gemis. Prosaro is hier het alternatief.

Voor het huidige W2 etiket geldt een aflevertermijn tot 31 okt 2019 en een opgebruiktermijn tot 31 dec 2019.