Producten

Controle op insecten in bieten blijft aan de orde

Bladluizen en bietenvliegen worden nog steeds volop gevonden

Er is dit jaar al veel aandacht besteed aan insecten in bieten. Schadebeelden van bietenkever zijn inmiddels weer bij menigeen bekend. Maar we hadden ook te maken met zwarte bonenluizen die al heel vroeg in het seizoen op kiemplanten van bieten te vinden waren en die tot zware aantastingen geleid hebben. En aardvlooien die in grote aantallen aanwezig waren en waarbij de bespuitingen met herbiciden soms behoorlijke schades lieten zien. Daarbij zijn ook al vroeg middelen als Calypso en Bariard ingezet om deze insecten te bestrijden met goede resultaten tot gevolg. De werkingsduur van dit soort middelen is echter vaak niet langer dan 14 dagen. Hierdoor was soms een herbehandeling nodig. Kortom het gemis van de insecticide-coating bij het bietenzaad wordt steeds duidelijker. Bekijk ook de poster met schadelijke insecten in bieten.

Afb.1. Links van de streep gezonde bieten met één behandeling van 0,15 l/ha Bariard tegen zwarte bonenluis. Rechts onbehandeld met ongezonde bieten en een open stand! (Foto gemaakt op 11 juni 2019).

 

Groene perzikluis en bietenvlieg, controle blijft noodzakelijk

Ondanks de neerslag van afgelopen tijd worden er op dit moment volop bietenvliegen en groene perzikluizen gevonden. De populatie van groene perzikluizen, die het bietenvergelingsvirus overbrengen, bouwt enorm snel op en zit op steeds meer plekken boven de schadedrempel. De impact van het bietenvergelingsvirus is op dit moment lastig in te schatten. In de bekende bietenvlieggebieden worden nog steeds eieren gevonden. Op ons proevenplatform in Lelystad was al vroeg een aantasting van zwarte bonenluis te zien. Eitjes van de bietenvlieg zijn inmiddels ook gevonden en de populatieopbouw van groene perzikluis zet in de onbehandelde veldjes nog steeds door. Tijdens de bezoekdagen aan ons proevenplatform (van 24 juni t/m 5 juli) zal de aanpak van insecten in suikerbieten dan ook een belangrijk en interessant thema zijn!

Afb.2. Links; gevonden eieren van de bietenvlieg, rechts; groene perzikbladluis adult met 4 jonge nimfen en dus populatieopbouw in onbehandeld (beide foto's gemaakt op ons Proevenplatform te Lelystad).

Extra mogelijkheden voor insectenbestrijding

Batavia heeft een vrijstelling gekregen in bieten. Deze vrijstelling geldt tot 29 juli. Batavia (werkzame stof spirotetramat) is een systemisch insecticide. De werkzame stof wordt opgenomen in de plant en door de gehele plant naar boven én naar beneden getransporteerd. Batavia bestrijdt voornamelijk jonge zuigende insecten. Batavia werkt in bieten tegen bladluizen (o.a. groene perzikbladluis en zwarte bonenluis) en trips. De mate van werking tegen de larven van de bietenvlieg zal dit seizoen duidelijk moeten worden. Belangrijk voor een goede werking is een actieve groei van de bieten die er op dit moment zeker is. Batavia (dosering 0,75 l/ha) mag in bieten twee keer per teeltseizoen worden toegepast met een interval van 14 dagen. Om de opname te verbeteren wordt aanbevolen om altijd 2 l/ha Robbester toe te voegen. Gebruik minimaal 300 liter water per ha. Batavia past ook prima in het kader van IPM met een zeer gunstig nuttigen en milieuprofiel.

 

In onderstaande tabel vindt u de mogelijkheden voor bestrijding van diverse insecten.

Lees voorafgaand aan de bespuiting altijd het etiket. Aantal toepassingen, voorwaarden en totale hoeveelheid per hectare verschilt per product!

Op dit moment zien we nog steeds een toename van de zwarte bonenluis, groene perzikluis en bietenvliegen. Blijf daarom controleren en onderneem actie wanneer de schadedrempel wordt overschreden.

 

Pirimor is een geregistreerd handelsmerk van Adama B.V. Tepekki is een geregistreerd handelsmerk van ISK Biosciences Europe B.V.