Producten

Tramat 200 en Tramat 500 moeten vanaf nu voorzien zijn van het nieuwste etiket

Hoe zit het ook alweer met de toelatingen en etiketten?

Op 28 juni zijn de aflevertermijnen van de bestaande etiketten van Tramat 200 (W10) en Tramat 500 (W4) verstreken. Dit betekent dat product, dat nog bij de handel staat, moet worden voorzien van een nieuw W11 respectievelijk W5 etiket.

Bij Tramat 200 is de toelating in de teelt van graszaad en in de graszodenteelt vervallen. De toelating in bieten en cichorei blijft echter ongewijzigd.

Tramat 500 heeft als enige ethofumesaat-bevattend middel een toelating behouden als vóór-opkomst toepassing in de teelt van graszaad van zowel Engels- als Italiaans raaigras alsook in de overige graszaadteelten. De toelating in grondwaterbeschermingsgebieden is daarentegen in de graszaadteelt wel komen te vervallen. Tramat 500 blijft ook ongewijzigd toegelaten in bieten en in de graszodenteelt (vóór- en na-opkomst toelating).

Telers mogen product met de bestaande etiketten van Tramat 200 (W10) en Tramat 500 (W4) nog opgebruiken tot 28 december 2019.

N.B. Bedenk goed dat ook de nieuwe etiketten van Tramat 200 (W11) en Tramat 500 (W5) nog tot 28 december 2019 mogen worden toegepast volgens het oude etiket (resp. W10 voor Tramat 200 en W4 voor Tramat 500)!