Producten

Resultaten van het resistentieonderzoek 2018 op Cercospora in bieten zijn bekend

Cyproconazool in Sphere blijft onmisbaar

Afgelopen jaar heeft Bayer wederom een resistentieonderzoek laten uitvoeren naar de gevoeligheid van de vier triazolen die in bieten worden gebruikt. Dit onderzoek is uitgevoerd door Epilogic in Duitsland. 

 

Onderzoek

In totaal werden 25 monsters onderzocht, afkomstig van 16 locaties verspreid over Nederland. In ons land is er algehele resistentie van strobilurines tegen Cercospora. Daarom zijn we voor de bestrijding van deze bladschimmel aangewezen op de triazolen. Voor de bestrijding van de andere bladschimmels blijven strobilurines echter wel waardevol. Daarnaast geven strobilurines een positieve bijdrage aan uiteindelijke suikeropbrengst door het 'greeningseffect'. 

 

De gevoeligheid van de isolaten voor triazolen wordt uitgedrukt in de EC 50 waarde. Dit is de maat waarbij 50% van de schimmel in vitro en bij een gespecificeerde blootstellingstijd wordt afgedood. De mEC50 (mean EC50) waarde geeft het gemiddelde van de afzonderlijke isolaten aan die onderzocht werden. Elke werkzame stof heeft zijn eigen intrinsieke (specifieke) EC50 waarde. Om middelen onderling te vergelijken, wordt deze waarde daarom gedeeld door de EC50 waarde van een gevoelige referentiestam. Hierdoor ontstaat de gemiddelde (mean) Referentie Factor (mRF). Hoe hoger dit getal, hoe groter de kans op 'shifting' (optreden van verminderde gevoeligheid). Voor de beoordeling van de isolaten wordt aangenomen dat isolaten met een mRF hoger dan 30 verminderd gevoelig zijn.

 


Tabel 1. Resultaten monitoring monsters 2018 door Epilogic

 

Resultaten
Het onderzoek toont aan dat met name middelen op basis van difenoconazool (in Spyrale, Score, Borgi, Difure solo en Difure Pro) een hoge mate van 'shifting' laten zien (hoge mRF waarde) en daardoor een sterk verminderde werking tegen Cercospora kunnen hebben. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat cyproconazool (in Sphere), propiconazool (in Difure Pro) en in mindere mate epoxiconazool (in Retengo Plust en Opus Team) lagere mRF waarden scoren en dus minder gevoelig zijn voor 'shifting' en daardoor hun sterke werking tegen deze Cercospora-isolaten hebben behouden. 

 

Conclusie

Uit de resultaten mag geconcludeerd worden dat het afwisselen van de beschikbare triazolen absoluut een noodzaak is. Alle nog beschikbare triazolen zijn nodig om verdere ‘shifting’ te voorkomen bij het bestrijden van Cercospora. Afwisselen van middelen met daarin dezelfde triazolen is dus geen afwisselen en wordt daarom dan ook sterk ontraden! De onderzoeksresultaten zijn in lijn met de resultaten uit het uitgebreide proefveldonderzoek en resistentieonderzoek van isolaten uit 2018 van het IRS, zoals dat onlangs gepubliceerd is in het rapport Cercosporabeheersing in suikerbieten. Met goed waarnemen, accurate timing en intervallen en afwisselen van middelen is cercospora te beheersen.

 

 

Borgi en Score zijn geregistreerde handelsmerken van Syngenta Crop Protection. Difure Pro en Difure Solo zijn geregistreerde handelsmerken van Globachem. Retengo Plust en Opus Team zijn geregistreerde handelsmerken van BASF. Spyrale is een geregistreerd  handelsmerk van Adama Registrations.