Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (11)

Flinke daling aantal luizen
Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaattellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. Welke locaties dat zijn is terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 28:
Bij de analyse van de vangplaattelingen van afgelopen week zijn  de aantallen luizen per vangplaat na 7 weken op rij op bijna alle plaatsen behoorlijk gedaald. Blijf goed monitoren wat er in uw gewas afspeelt.
De groene perzikluis is de luis die het grootste aandeel heeft in virusoverdracht, deze kan zich ook net zoals andere bladluizen ongeslachtelijk voortplanten waarbij ongevleugelde en onder bepaalde omstandigheden (o.a. bij hoge populatiedichtheid) gevleugelde vrouwelijke luizen kunnen ontstaan.

Hoe ziet deze groene perzikluis er uit:
De volgroeide bladluizen (volwassen insecten) zijn ca. 2 mm lang, geelachtig groen gekleurd en hebben lange buisjes aan het achterlijf. Er treden ongevleugelde en gevleugelde vormen op; kop en borststuk van de gevleugelde luizen hebben een andere kleur dan die van de ongevleugelde luizen. De larven lijken op de volwassen insecten, maar zijn roodachtig gekleurd.


Vanaf deze week zijn we gestopt met de luistellingen in de tulpen percelen, we gaan door in het gewas lelie en Calla (1).