Producten

Verwijderen schieters in bieten

Voorkom onnodige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen
Het handmatig verwijderen van schieters is een belangrijke maatregel om onkruidbieten te voorkomen. Eén schieter kan 4500 levenskrachtige zaden produceren. Uit deze zaden kunnen zelfs na 10 jaar nog onkruidbieten bovenkomen. In een volgende bietenteelt zijn onkruidbieten moeilijk te bestrijden en concurreren deze met de gewone bieten. Bovendien vermeerderen onkruidbieten alle ziekten en plagen van suikerbieten.

Genoeg redenen dus om schieters in bietenpercelen op tijd te verwijderen. Meestal gebeurt dit karwei in de zomermaanden (eind juni - juli - begin augustus). Tot enkele jaren terug werd er in die periode vrijwel nooit gespoten tegen bladschimmels. Maar door de (fors) hogere bladschimmeldruk is het spuittijdstip de laatste jaren drastisch naar voren gehaald. De kans dat er handmatig schieters worden verwijderd in een perceel waar al tegen bladschimmelziekten is gespoten, is daardoor flink toegenomen. Dat betekent dat de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen daardoor ook is verhoogd.

Om de persoonlijke veiligheid maximaal te waarborgen is het daarom zeer raadzaam om schieters voorafgaand aan de eerste bespuiting tegen bladschimmels uit te voeren. Lukt dit niet, dan kan er het beste gewacht worden tot minimaal 14 dagen na een bespuiting. Moet er binnen twee weken na een bespuiting tóch wat langer door het gewas gelopen worden? Draag dan beschermende kleding zoals een lange broek, bovenkleding met lange mouwen en handschoenen.

Lees ook het artikel 'Neem gewoon het zekere voor het onzekere', waarin Jakob Bartelds (akkerbouwer in Tweede Exloërmond en voorzitter van LTO Noord) vertelt over de aanpak op zijn bedrijf.


Afb.1. Jakob Bartelds, neemt het zekere voor het onzekere bij het verwijderen van schieters