Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (13)

Weinig tot geen luizen waargenomen
Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio's in Nederland. Op basis van vangplaattellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. De locaties zijn terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 31

De analyse van de vangplaattellingen van  de afgelopen week laat zien dat er op de meeste plaatsen weinig of geen luizen zijn gevangen. De hoge temperaturen van de afgelopen week zullen hierbij een rol hebben gespeeld. Alleen in het zuiden is een aanzienlijk aantal luizen geteld.

Nu de temperaturen weer zakken kan een luizenpopulatie gemakkelijk uitbreiden. Het blijft daarom van belang uw gewassen goed te blijven scouten. Wanneer een luis in de juiste omstandigheden leeft kan hij levende nakomelingen baren die dan zeer snel ook weer luizen baren (5-7 per dag!) Hierdoor kan een populatie snel uitbreiden.