Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (14)

Weinig verandering

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio's in Nederland. Op basis van vangplaattellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. De locaties zijn terug te vinden in onderstaande grafiek.

 

Advies week 32

Op de meeste plaatsen is het aantal luizen dat op de vangplaten gevonden is minimaal. Alleen in De Weere (Noord-Holland) is nog een aanzienlijk aantal bladluizen geteld.

Met het huidige, wisselvallig weertype, waarbij de verschillen over het land groot kunnen zijn, is het lastig te voorspellen wat een luizenpopulatie gaat doen. Blijf uw gewas(sen) goed in de gaten houden en bescherm ze op tijd.