Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (17)

Hoge virusdruk in diverse gewassen

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaatellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. De locaties zijn terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 36

Bij de analyse van de vangplaattellingen van afgelopen week zien we in het noordwesten een licht stijgende trend en in het oosten en zuiden van het land een iets afnemende trend in de gevangen luizen.

Uit de eerste bladpluk-resultaten in lelie wordt in veel gevallen een behoorlijke stijging van het viruspercentage vastgesteld. In het najaar van 2018 hebben we de laatste tellingen gedaan in week 46 (half november). Toen werden op alle locaties nog luizen gevangen.

Mede door de hoge virusdruk in diverse gewassen is het zaak de gewassen goed te blijven monitoren en te beschermen. De meeste gewassen staan er nog groen op, hierdoor blijft het gewas aantrekkelijk voor virusoverdracht door luizen. Voor de juiste bescherming kan Sivanto Prime ingezet worden. Dit middel heeft een snelle aanvangswerking.

 

 

Grafiek 1. Overzicht van de gevangen luizen, week 33 t/m 35