Producten

Stengelaaltjesproblematiek in tulpen is niet alleen beperkt tot zandgronden

Monitoring en preventieve aanpak met Velum Prime belangrijk bij de beheersing van stengelalen.

Het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) is in bloembollen een quarantaine organisme en kan voor een bloembollenkweker veel (financiële) schade tot gevolg hebben. Stengelaaltjes in tulpen kwamen voorheen vooral op het zand voor. Afgelopen jaren zijn er helaas ook op andere grondsoorten in Nederland partijen tulpen aangetroffen waarin tulpenstengelaaltjes gevonden zijn. Voor een goede beheersing van stengelalen is monitoring middels monstering van groot belang.

Sinds een klein jaar is Velum Prime toegelaten voor o.a. de bloembollenteelt. Velum Prime bestrijdt het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci middels een toepassing in het dompelbad. Voor een goede effectiviteit is het belangrijk om partijen preventief te behandelen zodat besmetting van schoon plantgoed bijvoorbeeld via dompelvloeistof wordt voorkomen.  

Het plantgoed dient minimaal 15 minuten gedompeld te worden in een concentratie van 0.09% Velum Prime. Langer dompelen bevordert de opname van fluopyram en komt de werking ten goede. Velum Prime kan gecombineerd worden met de andere fungiciden in het dompelbad.

Heeft u nog vragen over de toepassing van Velum Prime, overleg dan met uw adviseur voor de juiste strategie.

 

Afb.1. Schade door stengelaaltjes in tulpen

Velum Prime, voor een gezonde start van het teeltseizoen! Bekijk ook het filmpje.