Producten

Komend jaar is Betanal Maxxpro nog toe te passen tegen onkruiden in bieten

Haal Betanal Maxxpro voor 31 janauri in huis en gebruik het tot 1 juli 2020

De toelating van Betanal Maxxpro is helaas ingetrokken, net als alle andere desmedifam bevattende producten. Betanal Maxxpro mag komend seizoen nog wel worden toegepast in bieten. Belangrijk is wel dat het middel vóór 31 januari is afgeleverd bij de bietentelers. Bietentelers mogen Betanal Maxxpro nog gebruiken tot 1 juli 2020. Maak gebruik van deze mogelijkheid. Betanal Maxxpro heeft zich de laatste jaren immers ruimschoots bewezen! 

Tien tot vijftien procent betere bestrijding met Betanal Maxxpro!

Er zitten qua werking flinke verschillen tussen Betanal Maxxpro en andere op de markt zijnde samengestelde producten op basis van desmedifam of systemen op basis van losse componenten (BOGT). Vooral de OD-formulering en de activator lenacil in Betanal Maxxpro zorgen voor een duidelijke plus. Uit tal van proeven blijkt dat lenacil de werkzame stoffen desmedifam, ethofumesaat en fenmedifam een flinke boost geeft, waardoor ze nog effectiever zijn. Daarnaast zorgt de OD-formulering (Olie Dispersie, red.) ervoor dat de werkzame stoffen dieper in de onkruidplanten doordringen. Vooral onder minder gunstige spuitomstandigheden maakt deze formulering een duidelijk verschil. In de praktijk zien we dat het bestrijdingspercentage daardoor 10-15% hoger ligt dan bij toepassing van andere samengestelde producten op basis van desmedifam of systemen op basis van losse componenten (BOGT).

Met lenacil als activator heeft Betanal Maxxpro een sterkere werking tegen lastige onkruiden. Betanal Maxxpro bestrijdt een groot aantal onkruiden. Zeer goed bestreden worden onder andere melganzenvoet, stippelganzenvoet, uitstaande melde, perzikkruid, zwaluwtong, varkensgras en bingelkruid. Daarnaast kom je met Betanal Maxxpro ook erg ver op enorm lastige onkruiden als hondspeterselie, gladiolenopslag en gele ganzenbloem.

 

Afb.1. Werking van Betanal Maxxpro op melganzenvoet en varkensgras (links) en het effect op gele ganzenbloem (rechts)

 

Afb.2. Sterke werking van Betanal Maxxpro op bingelkruid (links) en hondspeterselie (rechts)

 

Gunstig milieuprofiel

De totale hoeveelheid werkzame stof toegepast met Betanal Maxxpro per hectare is aanmerkelijk lager dan bij andere samengestelde producten op basis van desmedifam of losse componenten (fenmedifam, ethofumesaat en desmedifam). Bij Betanal Maxxpro wordt 25-50% minder werkzame stof gespoten in vergelijking met andere samengestelde producten of losse componenten.

Flexibel etiket

Naast de sterke werking heeft Betanal Maxxpro ook een enorm gunstig etiket. Betanal Maxxpro mag namelijk tot 5 keer per teeltseizoen worden ingezet met een minimum interval van slechts 5 dagen. De dosering is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de bieten en het onkruid. Hierdoor is het middel zeer flexibel inzetbaar.

Advies

• Onkruiden in het kiembladstadium 0,75 l/ha Betanal Maxxpro

• Onkruiden vanaf het 2-bladstadium 1,0 - 1,5 l/ha Betanal Maxxpro

Betanal Maxxpro in combinatie met Goltix of Bettix is de basis bij de onkruidbestrijding na opkomst. Afhankelijk van de onkruiden en de grootte van de bieten kan deze combinatie prima gemengd worden met de daartoe geëigende herbiciden. Toevoeging van extra minerale of plantaardige olie is niet nodig. Betanal Maxxpro is toegelaten in suikerbieten, voederbieten en rode bieten.

Productbeschikbaarheid

Om er zeker van te zijn dat Bayer Crop Science alle bietentelers nog tijdig en voldoende kan voorzien van Betanal Maxxpro zal de Nederlandse handel dit najaar een inventarisatie doen onder de bietentelers. Houd dus voldoende rekening met het in te zaaien areaal!

Laat de laatste mogelijkheid voor gebruik van Betanal Maxxpro in 2020 niet liggen en bestel tijdig!


Goltix SC is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA; Bettix is een geregistreerd handelsmerk van UPL.