Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (19)

Luizendruk begint af te nemen

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaatellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. De locaties zijn terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 40

Bij de analyse van de vangplaattellingen van de afgelopen week zien we dat op de meeste locaties de luizendruk begint af te nemen of stabiel blijft. In Wouw echter zien we een enorme toename; vorige week vonden we maar 3 luizen en deze week waren het er maar liefst 109!  

We komen nu verder in de tijd en de kans is groot dat veel percelen inmiddels aan het afsterven zijn of al afgestorven zijn. Zolang er echter groene delen in het gewas zijn, blijft de plant aantrekkelijk voor luizen en blijft de kans op virusoverdracht aanwezig.

Om de luizen te bestrijden kan bijvoorbeeld Sivanto Prime gebruikt worden, in een dosering van 0,5 l/ha. Dit middel mag 1 keer per 12 maanden worden toegepast.


Afb.1. Overzicht van de gevangen luizen, week 37 t/m 39