Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (20)

Het luizenseizoen is nog niet voorbij

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaatellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. De locaties  zijn terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 41

Het luizenseizoen is nog niet voorbij!

De aantallen luizen zijn, op 1 locatie na, weer (behoorlijk) terug, koploper deze week is vanggroep De Blesse (Fr.) In De Blesse (gelegen tussen Wolvega en Steenwijkerwold) zijn 150 bladluizen gevangen. Ook op de andere locaties zien we weer hoge aantallen luizen wat toch bijzonder te noemen is gezien het weertype van de afgelopen week. 

Het advies is dan ook om vitale gewassen te blijven monitoren en indien nodig te beschermen.


 

Afb.1. Overzicht van de gevangen luizen, week 38 t/m 40