Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (23)

Nog steeds een hoge luizendruk

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaatellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. Welke locaties dat zijn is terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 44

We zien op de vangplaten van vorige week nog steeds hoge aantallen in bladluizen. De vangplaten van de Blesse laten deze week wederom de hoogste score zien met 790 luizen per vangroep. Bij de andere locaties zien we een stijging -of blijven redelijk stabiel.

 

De platen zijn net gewisseld voor de nachtvorst welke we de afgelopen 2-4 dagen hebben gehad. Volgende week zien we of de nachtvorst mogelijk invloed heeft gehad op de luizenpopulatie.

 

Er staan nog steeds diverse gewassen groen, zoals Calla. Zorg dat u, uw groene gewassen blijft monitoren en beschermen.

Afb.1. Overzicht van de gevangen luizen, week 41 t/m 43