Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (24)

Na nachtvorst nog steeds bladluizen maar in mindere maten

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaatellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. Welke locaties dat zijn is terug te vinden in onderstaande grafiek.

Week 45

Na de nachtvorsten van iets langer dan een week geleden zijn de aantallen bladluizen op de platen, in de meeste gevallen behoorlijk gedaald en staat de teller op sommige locaties op 0. De hoogste score was 111 bladluizen te Lemerleveld.

 

Er worden al bijna 7 maanden achter elkaar bladluizen gevangen, in 2018 hebben we de laatste bladluizen half november gevangen. Zolang er nog bladluizen gevonden worden -en er nog groene gewassen ter velde staan-  houden wij u met deze dienst op de hoogte.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.