Producten

Pak uitbreiding van bladschimmels in bieten tijdig aan

Speel kort op de bal, wissel actieve stoffen af en respecteer de doseringen

Door de neerslag van voorbije weken neemt de druk van bladschimmels in bieten toe.

 

Spuit tijdig

Een aanwezige aantasting kan niet meer worden weggespoten. Daarom is een tijdige inzet van middelen cruciaal. 

 

Zet de middelen met beleid in

Resistentie van strobilurines tegen Cercospora is algemeen verspreid.
Om shifting van de triazolen zoveel mogelijk te voorkomen, is afwisselen absolute noodzaak. Afwisselen van middelen met daarin steeds dezelfde triazool heeft daarbij geen enkele zin!


Raak bietenblad goed en spuit met voldoende water

De beschikbare middelen werken lokaal-systemisch. Het is dus belangrijk om het gewas goed te raken. Bladeren die niet zijn geraakt, zijn onbeschermd. Spuit daarom altijd met voldoende water.
Na de droogte zien we op relatief veel percelen dat bieten nieuw blad vormen. 

Houd er ook rekening mee dat nieuwe bladeren die gevormd zijn na de bespuiting, niet zijn beschermd. De werkingsduur van alle middelen is maximaal 3 weken.

 

Respecteer de etiketdoseringen

Verlaging van de dosering vergroot het risico op verminderde werking en de kans op resistentie.

Sphere is sterk tegen Cercospora. Het heeft daarnaast een uitstekende werking tegen Ramularia, echte meeldauw en roest en een nevenwerking tegen Stemphylium. Sphere mag worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden. De adviesdosering van Sphere is 0,35 l/ha. Voeg altijd een uitvloeier toe. 

Afb. 1 Zware aantasting van Cercospora

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.