Producten

Concentratie imidacloprid in oppervlaktewater daalt

Bayer laat nieuwste meetgegevens waterschappen analyseren
Onderzoeksinstituut Alterra concludeert dat de concentratie van het insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden daalt. Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, heeft het onderzoek in opdracht van Bayer uitgevoerd. Bayer roept het Kabinet op om af te zien van het aangekondigde verbod op het gebruik van imidacloprid. Door de strengere gebruiksvoorschriften en intensievere handhaving door de NVWA zal de daling verder doorzetten.

Jan van de Voort, country representative van Bayer Crop Science in Nederland: ”Het terugdringen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater is voor Bayer topprioriteit. Wij staan achter de verplichte waterzuivering voor imidacloprid en strengere controles door de NVWA. Uit het onderzoek van Alterra en de meetgegevens van de waterschappen blijkt dat voor imidacloprid in het oppervlaktewater een sterke daling is ingezet en er is geen reden om aan te nemen dat deze trend zich niet verder zal doorzetten. Wij zijn blij met deze resultaten. Daarmee is volgens ons sprake van een trendbreuk die door staatssecretaris Van Dam is gevraagd. Een verbod van dit voor telers waardevolle middel is dus overbodig.”

In samenwerking met andere partijen werkt Bayer al jaren succesvol aan het terugdringen van emissies van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Sinds 1998 is de milieubelasting in het oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen met 85% teruggelopen. In Nederland geldt de doelstelling om in 2023 nog eens een reductie van 90% te behalen ten opzichte van 2013. Om deze reductie in de glastuinbouw te kunnen halen is zuivering van afvalwater dé oplossing. Vanaf 2018 geldt in de glastuinbouw de zuiveringsplicht voor individuele bedrijven en 2021 voor collectieven van bedrijven. Telers investeren momenteel volop in het aanleggen van waterzuiveringsinstallaties.

Voor imidacloprid geldt zuivering nu al, alleen bij zuivering van alle afvalwater tot 99,5% mag imidacloprid nog worden gebruikt. Bayer heeft imidacloprid onder gecontroleerde distributie gebracht. Dit betekent dat alleen telers die kunnen aantonen dat ze aan het etiket voldoen nog imidacloprid kunnen kopen. Ook heeft de NVWA de handhaving geïntensiveerd.

In het onderzoek zijn meetgegevens van de afgelopen jaren vergeleken. Ondanks dat de maatregelen nog maar sinds november 2015 van kracht zijn, ziet Bayer in rapport van Alterra al duidelijke daling van de concentratie imidacloprid in het oppervlaktewater. Op basis hiervan trekt Bayer de conclusie dat het duidelijk etiket in combinatie met strengere handhaving goed werkt. De verwachting van Bayer is dat de concentratie de komende maanden nog verder terug zal lopen. De onderzoekers bevelen aan om de ingezette daling nauwgezet te blijven volgen. Imidacloprid is voor veel telers een belangrijk middel in een geïntegreerd teeltsysteem, daarom roept Bayer de politiek op af te zien van het aangekondigde verbod.