Producten

Intrekking van de toelatingen van producten op basis van Thiacloprid in EU

Calypso, Bariard, Exemptor en Sonido uiterlijk tot 3 februari 2021 te gebruiken
Zoals in oktober vorig jaar al aangekondigd heeft de Europese Unie nu besloten om de toelating van Thiacloprid in de EU te beëindigen. Deze beslissing houdt in dat de toelatingen voor Calypso, Bariard, Exemptor en Sonido komen te vervallen.

De EU heeft de toelatingstermijnen en voorgestelde respijtperioden gepubliceerd. De toelating van de actieve stof eindigt op 3 februari 2020. De toelating van middelen op basis van thiacloprid in de EU moet uiterlijk per 3 augustus 2020 beëindigd worden. De respijtperiode voor al deze producten eindigt uiterlijk 3 februari 2021.

Op korte termijn zullen we een intrekkingsverzoek neerleggen bij Ctgb met de door de EU voorgestelde termijnen. Zodra de besluitvorming is afgerond zullen we de definitief vastgestelde termijnen voor Nederland communiceren.

Team Bayer Crop Science NL