Producten

Hou ze in de gaten!

In diverse aardappelpercelen zijn Coloradokevers en luizen waargenomen
Coloradokevers
Nu de temperaturen zich na een wat koudere meimaand hebben ontwikkeld gaat ook de ontwikkeling van (plaag)insecten door. Vanuit diverse bronnen, denk aan opslagplanten, komen Coloradokevers naar de aardappelpercelen. Op dit moment zijn de eerste exemplaren waar te nemen in de gewassen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de kevers zich snel ontwikkelen. Controleer het gewas op kevers en afzet van eieren (onderkant van het blad) en in een later stadium op de larven die zich te goed doen aan het aardappelblad.

Afb.1. Links: Coloradokever in aardappelperceel (Steenwijkerwold, 11 juni 2019) en rechts: afzet eieren Coloradokever aan onderzijde van het blad. 

 

Luisdruk al vroeg erg hoog
Ook de druk van luizen is op dit moment, al vroeg in het seizoen, hoog. In pootaardappelen is het door de wegval van de neonicotinoïden het belang van een goede luisbestrijding nog meer toegenomen. Omdat de druk hoog is, is het ook zaak om consumptie- en zetmeelaardappelen te blijven controleren.

Calypso/Bariard

  • Effectief tegen Coloradokevers (adulten, larven en eieren).
  • Effectief tegen alle bladluissoorten.
  • Dosering 0,15 l/ha.
  • Veilig voor nuttige insecten in aardappelen.
  • Toepasbaar op bloeiende gewassen.
  • Geen beperking in grondwaterbeschermingsgebieden.