Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (21)

Aantal luizen neemt licht af

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaatellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. De locaties zijn terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 42

Op de meeste locaties zien we een afnemend aantal luizen. Alleen bij de vanggroepen in Hooghalen en Zorgvliet, beide in de provincie Drenthe, is er een stijging van het aantal luizen waargenomen. Daar zijn resp. 59 en 97 bladluizen gevangen. Op de andere locaties hebben we rond de tien luizen per vangplaat geteld.

Tussen de buien door is het nog mooi en zacht weer, op vitale gewassen zien we dan ook nog steeds luizen. Heeft u nog vitale gewassen staan blijf dan goed monitoren en voer indien nodig nog een bespuiting uit.

 


Afb.1. Overzicht van de gevangen luizen, week 39 t/m 41